WM DOLL 017

WM 162cm B cup with #234 head D

Οι premium κούκλες της WM Dolls είναι υψηλής ποιότητας κούκλες TPE. Έχουν ευρωπαϊκά σωματότυπα & πρόσωπα!

WM DOLL 017

WM 162cm B cup with #234 head D

WM DOLL 016

WM 163cm H cup with #179 head B

Οι premium κούκλες της WM Dolls είναι υψηλής ποιότητας κούκλες TPE. Έχουν ευρωπαϊκά σωματότυπα & πρόσωπα!

WM DOLL 016

WM 163cm H cup with #179 head B

WM DOLL 015

WM 163cm H-cup with #159 B

Οι premium κούκλες της WM Dolls είναι υψηλής ποιότητας κούκλες TPE. Έχουν ευρωπαϊκά σωματότυπα & πρόσωπα!

WM DOLL 015

WM 163cm H-cup with #159 B

WM DOLL 014

WM 166cm C cup with #159 head A

Οι premium κούκλες της WM Dolls είναι υψηλής ποιότητας κούκλες TPE . Έχουν ευρωπαϊκά σωματότυπα & πρόσωπα!

WM DOLL 014

WM 166cm C cup with #159 head A

WM DOLL 013

WM 166cm C cup with #265 head

Οι premium κούκλες της WM Dolls είναι υψηλής ποιότητας κούκλες TPE . Έχουν ευρωπαϊκά σωματότυπα & πρόσωπα! Ο σκελετός και οι αρθρώσεις επιτρέπουν στο μοντέλο να δημιουργεί πολλές θέσεις και στυλ.

WM DOLL 013

WM 166cm C cup with #265 head

WM DOLL 011

WM 172cm with #108 head

Οι premium κούκλες της WM Dolls είναι υψηλής ποιότητας κούκλες TPE. Έχουν ευρωπαϊκά σωματότυπα & πρόσωπα!

WM DOLL 011

WM 172cm with #108 head

WM DOLL 012

WM 172cm with #253 head

Οι premium κούκλες της WM Dolls είναι υψηλής ποιότητας κούκλες TPE . Έχουν ευρωπαϊκά σωματότυπα & πρόσωπα! Ο σκελετός και οι αρθρώσεις επιτρέπουν στο μοντέλο να δημιουργεί πολλές θέσεις και στυλ.

WM DOLL 012

WM 172cm with #253 head

WMDOLL 01

WM doll 5'4 FT (163CM) THICK

Οι premium κούκλες της WM Dolls είναι υψηλής ποιότητας κούκλες TPE . Έχουν ευρωπαϊκά σωματότυπα & πρόσωπα! Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας, καθώς πιστεύουμε ότι η ικανοποίηση των πελατών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

WMDOLL 01

WM doll 5'4 FT (163CM) THICK

WMDOLL 03

wm doll 160cm / #117 Head C

Οι premium κούκλες της WM Dolls είναι υψηλής ποιότητας κούκλες TPE . Έχουν ευρωπαϊκά σωματότυπα & πρόσωπα! Ο σκελετός και οι αρθρώσεις επιτρέπουν στο μοντέλο να δημιουργεί πολλές θέσεις και στυλ.

WMDOLL 03

wm doll 160cm / #117 Head C

WMDOLL 04

WM doll 160cm / #117 Head A

Οι premium κούκλες της WM Dolls είναι υψηλής ποιότητας κούκλες TPE . Έχουν ευρωπαϊκά σωματότυπα & πρόσωπα! Ο σκελετός και οι αρθρώσεις επιτρέπουν στο μοντέλο να δημιουργεί πολλές θέσεις και στυλ.

WMDOLL 04

WM doll 160cm / #117 Head A

WMDOLL 06

WM doll 108cm L cup with #263 head G

Οι premium κούκλες της WM Dolls είναι υψηλής ποιότητας κούκλες TPE . Έχουν ευρωπαϊκά σωματότυπα & πρόσωπα! Ο σκελετός και οι αρθρώσεις επιτρέπουν στο μοντέλο να δημιουργεί πολλές θέσεις και στυλ.

WMDOLL 06

WM doll 108cm L cup with #263 head G

WMDOLL 05

WM doll 108cm L cup with #263 head F

Οι premium κούκλες της WM Dolls είναι υψηλής ποιότητας κούκλες TPE . Έχουν ευρωπαϊκά σωματότυπα & πρόσωπα! Ο σκελετός και οι αρθρώσεις επιτρέπουν στο μοντέλο να δημιουργεί πολλές θέσεις και στυλ.

WMDOLL 05

WM doll 108cm L cup with #263 head F

WMDOLL 07

WM doll 108cm L cup with #264 head

Οι premium κούκλες της WM Dolls είναι υψηλής ποιότητας κούκλες TPE . Έχουν ευρωπαϊκά σωματότυπα & πρόσωπα! Ο σκελετός και οι αρθρώσεις επιτρέπουν στο μοντέλο να δημιουργεί πολλές θέσεις και στυλ.

WMDOLL 07

WM doll 108cm L cup with #264 head

WMDOLL 08

WM doll 160cm / #117 Head B

Οι premium κούκλες της WM Dolls είναι υψηλής ποιότητας κούκλες TPE . Έχουν ευρωπαϊκά σωματότυπα & πρόσωπα! Ο σκελετός και οι αρθρώσεις επιτρέπουν στο μοντέλο να δημιουργεί πολλές θέσεις και στυλ.

WMDOLL 08

WM doll 160cm / #117 Head B

WMDOLL 09

WM doll 168cm with #210 head

Οι premium κούκλες της WM Dolls είναι υψηλής ποιότητας κούκλες TPE . Έχουν ευρωπαϊκά σωματότυπα & πρόσωπα! Ο σκελετός και οι αρθρώσεις επιτρέπουν στο μοντέλο να δημιουργεί πολλές θέσεις και στυλ.

WMDOLL 09

WM doll 168cm with #210 head

WMDOLL 02

WM doll 5'4 FT (163CM) THICK

Οι premium κούκλες της WM Dolls είναι υψηλής ποιότητας κούκλες TPE . Έχουν ευρωπαϊκά σωματότυπα & πρόσωπα! Ο σκελετός και οι αρθρώσεις επιτρέπουν στο μοντέλο να δημιουργεί πολλές θέσεις και στυλ.

WMDOLL 02

WM doll 5'4 FT (163CM) THICK

WM DOLL 010

WM doll 5'2 FT (160CM) B-CUP

Nicky joined Dondo Model Agency and became the face of a famous Jeans brand. She has extensive experience in the field of modeling work for young casual wear.

WM DOLL 010

WM doll 5'2 FT (160CM) B-CUP